Overzicht reizen --> Peru --> Lima: Manthoc: inleiding

Manthoc

Wat is MANTHOC?

MANTHOC staat voor Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos.

MANTHOC is een beweging van werkende kinderen en adolescenten. Manthoc is ontstaan in 1976 vanuit de Peruaanse KAJ. Vandaag is hun werkterrein veel groter. Ze zijn actief in 11 regio's in Peru.
MANTHOC heeft een eigen visie rond kinderen en kinderarbeid. Ze willen dat werkende kinderen en jongeren de hoofdrolspelers worden van hun eigen bestaan en zo hun levens- en werkomstandigheden verbeteren. In de organisatie zijn het de kinderen en de jongeren zelf die belangrijke beleidsbeslissingen nemen, natuurlijk met begeleiding van volwassenen.
Wij waren in elk geval heel aangenaam verrast over de manier waarop de jongeren ons te woord stonden!

Mijn werk is waardig en verdient respect en solidariteit

MANTHOC is niet radicaal gekant tegen elke vorm van kinderarbeid. Kinderen werken meestal om bij te dragen tot het gezinsinkomen. MANTHOC ziet deze realiteit onder ogen en wil de werkende kinderen een stevige plaats in de maatschappij aanbieden. Daarvoor hebben ze zelfrespect nodig en een herwaardering van hun werk. Toegang tot onderwijs en strijd tegen alle vormen van uitbuiting van kinderen (bvb. kinderprostitutie) passen in deze visie.

Wij bezochten eerst hun schooltje in Lima. Daarna werd de groep in twee gesplitst. De helft vertrok naar Pamplona Alto, de andere helft bezocht het project Barrio Limpio.

naar top

Webdesign: S. Dessein